Info

Cosmic Ionic

Iste poznáte ten dobrý pocit po dlhej prechádzke v lese: hlava je prečistená, celé telo natankovalo čerstvý vzduch. Aj ďalší deň sa cítite silní a vitálni. Úplne odlišný pocit ako keď ste celý deň v kancelárii, po dlhej ceste autom alebo vlakom, či po dlhom lete lietadlom.

Prečo nás kancelársky vzduch  unavuje?

Kyslík vo vzduchu, ktorý dýchame pôsobí biologicky aktívne, iba keď je ionizovaný. To znamená, že má negatívny elektrický náboj. Iba negatívne nabité ióny kyslíka môžu reagovať s atómami v tele a dať mu novú energiu. Ale v plne klimatizovanej kancelárii je vo vzduchu 400 krát menej záporne nabitých iónov kyslíka, ako vo vzduchu v lese. Bezprostredne zlá ionová klima sa tvorí najmä z klimatizácie, v centrách miest, bytoch, reštauráciách, ale predovšetkým v autách a v metre.

Ionizovaný kyslík chráni

Iste by bola najlepšou dennou ochranou dlhá prechádzka lesom, pretože ihličie smrekov, borovíc a jedličiek nabíjajú kyslík negatívne. Ďalšie prírodné iónové generátory sú atomizované kvapky vody vo vodopádoch, pobrežné oblasti jazier a morí. Ionizovaný kyslík pochádza aj zo  žiarenia z vesmíru, Slnka a búrok.

Čo sú to vlastne tieto ióny?

Ióny sú molekuly, ktoré stratili aspoň jeden elektrón alebo jeden elektrón získali. Sú buď

pozitívne alebo negatívne naladené a tak polarizované. Ióny sa neustále snažia vyrábať rovnováhu. Negatívne nabité ióny sa viažu na znečisťujúce látky, alergény a rôzne patogény, ktoré sú pozitívne  nabité a tým ich zneškodnia.

Aký vplyv majú ióny na človeka?

Vedci a biológovia dokázali, že záporne nabité ióny kyslíka vo vzduchu, ktorý dýchame sú pre náš metabolizmus nevyhnutné. Vdychovanie ionizovaného vzduchu podporuje zvýšený prívod kyslíka do krvi, čo spôsobuje, že orgány môžu lepšie fungovať a zlepšiť metabolizmus buniek. Záporné nabité ióny uľahčujú telu prijem kyslíka, pomáhajú oživiť bunky tela, zvyšujú príjem kyslíka krvi a aktivujú metabolizmus.

Cosmic Ionic sa stará o energeticky čistý vzduch.

Cosmic Ionic je technické zariadenie kvantovej fyziky, na vylepšenie kvality vzduchu kozmickými negatívnymi iónmi. Technológia je založená na patente Nikola Teslu, je vyvinutá Dr. Haraldom Granzerom v spolupráci s kvantovými fyzikmi v Inštitúte Dr. Beckera v New Yorku.Zariadenie je nabíjané voľnou kozmickou energiou. (Zariadenie pracuje bez použitia elektrického zdroja energie, ako je napríklad striedavý prúd, batérie a pod.)

Technológia Qi-Quant Cosmic Ionic je svetovým unikátom.

Výroba záporných iónov bez elektriny, bola v prírodných vedách až doteraz klasifikovaná, ako nemožná.”Kozmické negatívne ióny” nie sú namerateľné bežnými iónovými meračmi, keďže sa nachádzajú vo vyššom frekvenčnom pásme, ako je technicky možné zachytiť bežnými meracími senzormi.”Kozmické negatívne ióny” boli zmerané a potvrdené v Qi-Quant laboratóriách, ako súčasť vývoja Cosmic Ionic, jemnými meracími metódami.

Účinky “Kozmických negatívnych iónov” na človeka zahŕňajú všetky známe oblasti, ktoré sú empiricky merateľné a sú priradené vzduchu.

Revitalizácia energetického systému človeka sa enormne zvýši.

Môžu byť vnímané nasledujúce účinky:

1. harmonizácia a zlepšenie vnútornej klímy v miestnostiach

2. zlepšenie duševnej koncentrácie

3. zvýšenie  kreativity a kapacity pamäte

4.  zlepšenie telesnej pohody

5.  zmenšená únava počas jazdy autom

6. bezstarostné pocity na všetkých úrovniach v pracovných aj obytných priestoroch

s elektromagnetickým zaťažením.