Info

Energy Board Quick

“Energy Board Quick” sa najlepšie hodí pre priamu energickú podporu pri rôznych terapiách, napr. fyzioterapia, masáže a všetky energetické techniky. Je tiež užitočný pre priame dobíjanie energie a harmonizácie energetického systému počas státia, sedenia  alebo ležania na energetickej doske.

Odporúča sa pravidelne využívať energiu dosky “Quick” aj doma, a tak môžete udržať energetický potenciál na optimálnej úrovni a okamžite tak  potlačiť  každodenný stres. Je to ideálna “nabíjačka energie” pre celú rodinu.