Info

Regeneration Plate

Qi-Quant regeneračná  platňa . Pokojný spánok v kvantovom poli

Regeneračná platňa vytvára frekvenčnú oblasť v kvantovom poli!

V kvantovom  poli regeneračnej platne sú poskytnuté pre energetický systém človeka, všetky frekvencie buniek a všetky hlavné regeneračné frekvencie.

Intenzita kvantového poľa sa nastaví tak, aby energetický systém nebol preenergizovaný.

Energetické pole tela  pracuje len s rezonančnými frekvenciami, ktoré optimálne zásobujú bunky energiou.

 

Pôsobenie regeneračnej platne na užívateľov, je vidieť výlučne energeticky

a zahŕňa všetky známe zotavovacie schopnosti, ako sú:

 

1. hlboký regeneračný spánok

2.  harmonizácia tela, mysle a duše

3. eliminácia energetických blokád

4. otvorenie tokov energie

 

Noc čo noc sa energetický potenciál buniek jemne obnovuje.

Váš regulačný systém je v ranných hodinách opäť plne posilnený.

Cítite sa dobre odpočinutý, uvoľnený a svieži do nového dňa.