Info

Water Alive

Neviditeľným rozdielom medzi živou a mŕtvou vodou je pravdepodobne chuť. Aj keď je zdroj jeden a ten istý, chuť vody priamo z prameňa je vnímaná ako oveľa príjemnejšia, ako voda, ktorá bola prepravovaná cez distribučné siete.  Rovnako aj pokožka a vlasy reagujú na sprchu s tečúcou živou vodou prekvapivo pozitívne.

Vedecký výskum ukázal, že voda má schopnosť absorbovať a prenášať informácie. Na ceste od prameňa k nášmu kohútiku dostane napríklad informácie ťažkých kovov, chemikálií, azbestových vlákien, pesticídov, zvyškov liekov, hormónov, baktérií, a ďalších nechutných nečistôt.

Všetky informácie, ktoré sa naviazali do vody cestou do našich potrubí, môžu byť znova odstránené. Pomocou oživovača je obnovený  prírodný stav: porušené informácie vo vode sa opravia a voda znovu získa svoju pôvodnú štruktúru a môže plniť svoju úlohu, prospešnú pre naše zdravie.

Zistite viac o “Water Alive”

Voda stráca svoje prirodzené vlastnosti pri stlačení vysokým tlakom v okrúhlych vedeniach a pre charakteristický vynútený lineárny tok. Prostredníctvom tohto pokračujúceho tlaku je poškodená kryštalická štruktúra, vitalita a ničí sa elektromagnetická sila vody a biopotenciál molekúl vody je značne znížený. Voda by mala mať zodpovedajúce hodnoty energie a biofotónov. Ak má príliš málo energie, alebo žiadnu, tak nám ani žiadnu energiu nemôže dať. Takže nenastane tzv. energetická bilancia, ako to poznáme pri „živej“ vode.

Musíme zabezpečiť, aby bolo naše telo, ktoré funguje ako batéria, stále nabité. Na to potrebujeme hlavne slnečné svetlo, takže biofotóny a živú vodu, pretože v mŕtvej vode sa biofotóny nenachádzajú.

Voda, ktorá bola filtrovaná, stráca svoju vitalitu a musí byť oživená. Úpravou vody”Water Alive” sa voda revitalizuje a zvyšuje sa v nej úroveň bio-fotónov. Molekuly vody sú novo- štruktúrované a vyčistená pitná voda je kryštalizovaná.

Ako funguje “Water Alive”?

Náš systém revitalizácie vody “Water Alive” bol koncipovaný ako jemný kvantovo-fyzikálny zásobník energie, ktorého prírodne identické informácie vibrácií po inštalácii na vodovodné potrubie trvalo pôsobia a ktorý je schopný obnoviť vnútornú energetickú kvalitu vo vode tečúcej z kohútika.

Prostredníctvom reštrukturalizácie existujúcich starých informácií vo vode, ktoré prechádzajú cez “Water Alive” oživená pitná voda získa opäť možnosť vytvárania nových klastrov a dosiahne sa stabilizácia tvrdosti. Teda vápnik sa zmení tak, že viditeľné silne pokryté usadeniny v potrubí, dlaždiciach a príslušenstve, kuchynských nádobách, atď. je prítomný v modifikovanej forme ako Aragonit a dá sa omnoho jednoduchšie odstrániť.